curve literature

main

 • Abramowitz and Stegun, handbook of mathematical functions, National Bureau of Standards, Washington, 1972.
 • Arthurs, A.M., calculus of variations, Routledge & Kegan Paul, London and Boston, 1975.
 • Ash, Robert B., complex variables, Academic Press, New York and London 1971.
 • Blij, F. van der, and J. van Tiel, infinitesimaalrekening, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1975.
 • Blij, F. van der e.a., kaleidoscoop van de wiskunde I: van priemgetal tot populatiegenetica, Epsilon uitgaven, Utrecht, 1990.
 • Boer, Lou de, Classification of real projective path curves, version 2, 2002.
 • Brinkman, P.L., handboek voor de communicatie in de wiskunde, Agon Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1974.
 • Davis, Philip J., and Reuben Hersh, the mathematical experience, Houghton Mifflin Company, Boston, 1981.
 • Dijksterhuis, E.J., de mechanisering van het wereldbeeld, Meulenhoff, Amsterdam, 1977.
 • Kervel, E. van, prisma van de wiskunde, Spectrum, Utrecht, 1990.
 • Kittel, C., introduction to solid state physics, John Wiley & Sons Inc., New York, 1976.
 • Kuipers, Dr.L., en Dr.R. Timman (red), handboek der wiskunde 1, Scheltema & Holkema N.V., Amsterdam, 1966.
 • Lauwerier, Hans, Een wereld van fractals, Aramith Uitgevers, Bloemendaal, 1990.
 • Lauwerier, Hans, (spelen met) graphics en fractals, Academic Service, Schoonhoven, 1994.
 • Lawrence, J. Dennis, a catalog of special plane curves, Dover Publications, Inc., New York, 1972.
 • Wolfram research Inc., Mathematica 3.0, 1996.
 • Mueller, George (red), fenomena, Vrij Geestesleven, Zeist, 1985.
 • California State University, National Curve Bank, Los Angeles, 2013.
 • Pollmann, Thijs, de wet van het uitdovend verleden, in: NRC Handelsblad of 11/01/1996.
 • Rosen, Michael, Abel's theorem on the lemniscate, in The American Mathematical Monthly, Vol.88 no.6, 1981.
 • Struik, D.J., geschiedenis van de wiskunde, SUA, Amsterdam 1977.
 • Stewart, Ian, what shape is a snowflake, Ivy Press, Lewes, 2001.
 • Teller, Otto, vademecum van de wiskunde, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1965.
 • Temme, N.M., speciale functies in de mathematische fysica, Epsilon uitgaven (deel 15), Utrecht, 1990.
 • Waerden, B.L. van der, ontwakende wetenschap: Egyptische, Babylonische en Griekse wiskunde, P.Noordhoff N.V., Groningen, 1950.
 • Walter, Wolfgang: Gewöhnliche Differentialgleichungen, Springer, Berlin, 1976.
 • Wichmann, Eyvind H., quantum physics, Berkeley physics course vol.4, McGraw-Hill, New York, 1967.